GMK8 - BTVN 01

GMK8 - BTVN BUỔI 1 (#102)
(Gợi nhắc: ĐNT chăm sóc cho anh/chị cũng chịu phạt cùng)

Xem video và trả lời các câu hỏi

Lý thuyết Quan sát tâm - Thầy Trần Việt Quân: https://youtu.be/ypz6iIXjTmU 

(Lưu ý: Anh/Chị lưu đường link để có thể xem lại bài giảng nhiều lần nhé ạ!)


(Không bắt buộc)