GMK8 - BTVN 12

GMK8 - BTVN BUỔI 12 (#118)

Khởi điểm của SỢI CHỈ ĐỎ là việc rèn luyện tư duy sâu sắc , suy ngẫm, trăn trở để rồi thẩm thấu, ứng dụng được vào đời sống. 


(Khó quá thì bỏ qua)


Not at all Likely Extremely Likely
(Không bắt buộc)