[GMK5] PHẢN HỒI VÀ ĐÁNH GIÁ BUỔI HỌC

GMK5 LMN

Ban Tổ Chức và Thầy mong muốn hiểu mỗi cư dân để hỗ trợ tốt hơn trong hành trình còn lại của khóa học. Rất mong nhận được từ cư dân những chia sẻ với tinh thần trung thực, chân thành cùng tâm tĩnh lặng. 


Chưa kết nối, chưa hữu ích Kết nối cao, rất hữu ích
Chưa tốt Xuất sắc
Chưa tốt Xuất sắc
Hãy rèn khả năng tập trung, kỹ năng lắng nghe và đúc kết hàng ngày nhé
1 lời đánh giá và góp ý xây dựng giải pháp của học viên, có thể giúp vài trăm học viên khác được hưởng lợi
1 lời đánh giá và góp ý xây dựng giải pháp của học viên, có thể giúp vài trăm học viên khác được hưởng lợi
Không bắt buộc

BTC TRÂN TRỌNG PHẢN HỒI CỦA BẠN!