ĐĂNG KÝ PHỤNG SỰ KHÓA HỌC GIẢI MÃ CUỘC ĐỜI K9

Đăng ký phụng sự GMCĐ K9 (#121)

XIN CHÀO CÁC HUYNH ĐỆ CÙNG CHÍ HƯỚNG

 

Sứ mệnh của hành trình Giải Mã Cuộc Đời là giúp mọi người khai phá bí mật của Đam mê và Sở trường, trao tặng Tấm bản đồ để sống một cuộc đời ý nghĩa. Để 10-20 năm nữa chúng ta có một thế hệ tiếp nối dám sống tử tế, cống hiến và hạnh phúc với những tiềm năng tốt nhất của bản thân.


PHẦN 1: THÔNG TIN PHỤNG SỰ


PHẦN 2: TỰ ĐÁNH GIÁ BẢN THÂN