GMK8 - BÀI TẬP TỐT NGHIỆP

GMK8 - BÀI TẬP TỐT NGHIỆP (#123)

[CÁCH 1 - VIẾT BẢI CHIA SẺ CẢM NHẬN]

CÂU HỎI GỢI MỞ:

  • Giá trị tâm đắc nhất mà bạn nhận được từ Giải Mã Cuộc Đời.
  • Điều gì làm bạn ẤN TƯỢNG/NHỚ/CHẠM nhất xuyên suốt khóa học.
  • Sau khi tham gia GMCĐ, những thay đổi nào đến trong cuộc sống của bạn? (Bản thân, gia đình, công việc, mqh…)


(Bỏ qua nếu bạn chỉ muốn chia sẻ cảm nhận riêng BTC)

[CÁCH 2 - Quay video chia sẻ]

CÂU HỎI GỢI MỞ:

  • Giá trị tâm đắc nhất mà bạn nhận được từ Giải Mã Cuộc Đời.
  • Điều gì làm bạn ẤN TƯỢNG/NHỚ/CHẠM nhất xuyên suốt khóa học.
  • Sau khi tham gia GMCĐ, những thay đổi nào đến trong cuộc sống của bạn? (Bản thân, gia đình, công việc, mqh…)


(Bỏ qua nếu bạn chỉ muốn chia sẻ cảm nhận riêng BTC)