[GMK5]  BTVN 6 - TỔNG KẾT HỌC PHẦN VECTOR

GMK5 BT6 TỔNG HỢP CÁC VẤN ĐỀ CÒN VƯỚNG MẮC VỀ HỌC PHẦN VẼ VECTOR CUỘC ĐỜI

Cả thôn cùng nhau kiến giải cho từng thành viên các trở ngại gặp phải trong quá trình VẼ BẢN ĐỒ CUỘC ĐỜI:

- Xác định Sợi chỉ đỏ

- Nội dung và hướng của các vector (Đam mê, Sở trường, Công việc hiện tại, thời gian rảnh,...)

- Ý tưởng về việc Phát huy / Điều chỉnh / Loại bỏ các vector

 

Trưởng thôn có thể sử dụng mẫu powperpoint của BTC dưới đây:

File mẫu tổng hợp vấn đề và kiến giải về bài tập vector của thôn