[GMK5] LỜI MUỐN NÓI CUỐI KHÓA HỌC

GMK5 HỌC VIÊN FEEDBACK CUỐI KHÓA

PHẦN I - NHÌN NHẬN TỔNG QUAN


HOÀN TOÀN KHÔNG HÀI LÒNG VÔ CÙNG HÀI LÒNG
HOÀN TOÀN KHÔNG SẴN SÀNG LUÔN SẴN SÀNG GIỚI THIỆU
Rất tệ Rất hay
Rất tệ Rất hay
Rất tệ Rất hay
Rất tệ Rất hay

PHẦN II - NHÌN NHẬN BẢN THÂN


KHÔNG GIẢI QUYẾT ĐƯỢC VẤN ĐỀ/TRĂN TRỞ HOÀN TOÀN GIẢI QUYẾT TRIỆT ĐỂ VẤN ĐỀ/TRĂN TRỞ
HOÀN TOÀN KHÔNG SẴN SÀNG SẴN SÀNG DẤN THÂN PHỤNG SỰ ĐẾN CÙNG

Điền vào link đăng ký tham gia phụng sự khóa GMCĐ tại đây nhé: https://giaima.gnh.vn/?ff_landing=22


PHẦN III - NHÌN NHẬN ĐỒNG ĐỘI


BTC TRÂN TRỌNG PHẢN HỒI CỦA BẠN!