[GMCĐ K4] BTVN BUỔI 6,7 - DEADLINE 24H NGÀY 07/03/2022

BÀI TẬP ĐÚC KẾT RÀ NGHIỆP

LƯU Ý: Để nhìn được tổng quan về rà nghiệp của bạn, Thầy & BTC cần tất cả thông tin bạn đã phân tích. Nếu bạn mong muốn có cơ hội được coach --> Vui lòng nộp đầy đủ 4 file đã hoàn thành ở các buổi học trước.


PHẦN NÀY CHỈ BẮT BUỘC NẾU BẠN MUỐN ĐƯỢC COACH

(Nếu không, vui lòng bỏ qua và đến bước kế tiếp)