GMK6 - BTVN 14

VECTOR CUỘC ĐỜI + LOVEBACK TUẦN 3

GMK6 - BTVN BUỔI 14 (#62)


❤ LOVEBACK TUẦN 3 ❤

🔆 Sau một tuần học tập và rèn luyện cùng nhau, rất mong các Anh Chị cư dân dành thời gian chia sẻ, góp ý thẳng thắn cho khóa học bởi vì những phản hồi từ Anh/Chị là chất liệu chính xác nhất giúp BTC cải tiến chất lượng lớp và từ đó mang lại lợi ích tốt hơn cho học viên trong hành trình sắp tới.

🔆 Hơn thế nữa, một lời đánh giá và góp ý xây dựng của Anh/Chị, có thể giúp vài trăm học viên khóa sau được hưởng lợi.

Biết ơn và Trân trọng 
BTC Giải Mã Cuộc Đời


DÀNH CHO TRƯỞNG THÔN: REVIEW TUẦN 3

Các anh chị ấn "TIẾP THEO" rồi ấn "HOÀN THÀNH" và vào đường link dành riêng cho trưởng thôn sẽ hiện lên ở phần kết thúc.

Trân trọng


Phần 1: FEEDBACK VỀ CHUYỂN HÓA CÁ NHÂN


Phần 2: FEEDBACK VỀ LÝ THUYẾT VÀ NỘI DUNG BÀI HỌC


PHẦN 3: FEEDBACK VỀ BTC VÀ CÔNG TÁC VẬN HÀNH


Phần 4: FEEDBACK TRƯỞNG THÔN


Phần 5: ĐÁNH GIÁ CHUNG VỀ LỚP HỌC


THẤT VỌNG CỰC KỲ TUYỆT VỜI
TUYỆT ĐỐI KHÔNG CỰC KỲ SẴN SÀNG
KHÔNG BAO GIỜ NHẤT ĐỊNH SẼ GẮN BÓ LÂU DÀI