[GMCĐ K4] BTVN 4 - DEADLINE 18H NGÀY 12/03/2022

COACH ĐNT - VECTOR (Bước 2+3 trong bảng kế hoạch 01 trang giấy)

BỐN LỜI HỨA TỪ TÂM

TÔI KỶ LUẬT VỚI CHÍNH TÔI

TÔI KHIÊM HẠ VÀ SỬA MÌNH

TÔI TRUNG THỰC ĐẾN TẬN CÙNG

TÔI ĐỒNG HÀNH CÙNG ĐỒNG ĐỘI


Lưu ý: Toàn bộ câu trả lời trong phần này là CỦA ĐỆ NHỊ THÂN

(Không phải của chính mình)