[GMCĐ K4] BTVN 5 - DEADLINE 24H NGÀY 13/03/2022

BỐN LỜI HỨA TỪ TÂM

TÔI KỶ LUẬT VỚI CHÍNH TÔI

TÔI KHIÊM HẠ VÀ SỬA MÌNH

TÔI TRUNG THỰC ĐẾN TẬN CÙNG

TÔI ĐỒNG HÀNH CÙNG ĐỒNG ĐỘI

 

ĐĂNG KÝ COACH VECTOR CUỘC ĐỜI

(Nếu không, vui lòng bỏ qua phần này và ấn tiếp tục)

LƯU Ý: Để có cơ hội được coach, nộp lại đầy đủ 3 file sau

Nếu bạn không đăng ký coach vector cuộc đời, vui lòng bỏ qua phần này và ấn tiếp tục.


COACH ĐỆ NHỊ THÂN

Toàn bộ câu trả lời trong phần này là CỦA ĐỆ NHỊ THÂN

(Không phải của chính mình)


NHẮC NHỞ

NHỚ ĐIỀN VÀO BẢNG KẾ HOẠCH 1 TRANG GIẤY CỦA MÌNH NHÉ.